Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Korsør Biograf Teater...

Tilgængelighed

Korsør Biograf Teater er ikke den mest tilgængelige biograf, men vi gør, hvad vi kan for at imødekomme kørestolsbrugere. Sal 1 er tilgængelig fra udgangsdørene, og ringer man i forvejen og melder sin ankomst, hjælper vi publikum i kørestole ind ad denne vej. Sal 2 er ikke tilgængelig for kørestolsbrugere, da der er trapper både ved indgang og udgang. Med renoveringen af sal 1 har vi fået toilet i niveau, der er adgang fra salen under filmen. Vores øvrige toiletter befinder sig under niveau med to trin ned, så de er ikke så tilgængelige.

I det omfang det er muligt, kan vi også bytte rundt på filmene i de to sale. Det skal vi dog vide på forhånd, så hvis man sender en mail til biografen minimum 5 dage før besøg, kan vi se om, det kan lade sig gøre.

Ledsagekortet

Det gælder også i Korsør Biograf Teater – det betyder, at en besøgende - barn som voksen - med handicap kan få en ledsager gratis med til filmforestillinger mod at fremvise et gyldigt ledsagekort, der udstedes af DH's Brugerservice.

Teleslynge

Der er teleslynge i sal 1.

Subreader

SubReader er en app for personer med læsevanskelighede, som kan hjælpe med at få læst undertekster op, så man kan være med til en hyggelig biograftur, på samme vilkår som alle andre.

Appen fungerer ved, at man skanner en QR kode uden for biografsalen, hvorved telefonen og biografen forbindes. Herved vil underteksterne på lærredet også blive læst højt gennem telefonen. Ved kun at benytte den ene øresnegl fra telefonens headset, kan man både høre lyden fra filmen og lyden fra oplæsningen. På samme tid undgår man, at forstyrre andre biografgængere.

Danske undertekster

Alle danske film vises med danske undertekster, i det omfang filmselskaberne sender filmene på gade med undertekster.

Pressemeddelelse 18/12-2015: "Det er snart et år siden, at verdens ældste biograf begyndte med at vise danske film med danske undertekster. Det startede egentlig som et forsøg med eftermiddagsforestillingerne i weekenden. Forsøget lykkedes og teksterne er kommet for at blive, på alle danske film.

Erfaringsmæssigt er der en stor gruppe, som har behov for tekster, det er både døve og folk med nedsat hørelse og høretab. Det behov ville Korsør Biograf Teater meget gerne efterkomme, og derfor startede vi i det små med underteksterne på eftermiddagsforestillingerne fredag, lørdag og søndag. Efter en tid fandt vi ud af, at behovet jo ikke kun begrænser sig til weekenden. Forsøget blev permanent, så nu er det muligt at se alle danske film, der lanceres med danske undertekster, på alle spilledage. Tilbagemeldingerne fra alle der har behov for tekster er kun positive. Og blandt det øvrige publikum har vi også kunnet spore tilfredshed.

”Vi var faktisk lidt spændte på reaktionen med danske undertekster i forbindelse med visningen af ”Klovn Forever”. Vi hørte kun positive kommentarer som ”hvor var det dejligt med teksterne, for skuespillerne har det med at mumle” eller ”selv om slikposerne knitrede, så fik jeg det hele med”, fortæller biografens formand Charlotte Kaas, ”det er i hvert fald ikke sådan, at besøgstallet er gået ned af den grund, for langt de fleste er indførelsen af danske undertekster gået ubemærket hen”.

"Omkring 800.000 danskere har nedsat hørelse i en eller anden grad og en stor del af denne gruppe er helt afhængige af undertekster. Når danske film vises i biografen uden tekster afskæres mennesker med nedsat hørelse fra at være med. Det er efter Høreforeningens mening en urimelig og unødvendig forskelsbehandling af en meget stor del af befolkningen," siger Leon Carlsen, næstformand i Høreforeningen, ”derfor er det meget glædeligt, at Korsør Biograf Teater har valgt at vise alle de tekstede versioner af danske film, der findes og vel at mærke ved alle forestillingerne. Vi håber meget på, at mange andre biografer vil følge efter, også de store biografkæder, som vi har set det i Sverige”.

I Høreforeningen gør man meget ud af at gøre folk opmærksomme på tekstede visninger af danske biograffilm, som bliver omtalt med tid og sted på deres hjemmeside samt diverse steder på facebook. Her oplever man, at tekster er en efterspurgt vare, som folk gerne kører et stykke efter, hvis filmene bliver vist på publikumsvenlige tidspunkter, altså til aften- og weekendforestillinger. Høreforeningen er rigtig glade for, at Korsør Biograf Teater, i det omfang det overhovedet er muligt, lægger danske film med danske undertekster på programmet".

Adgang til Tilgængelige Oplevelser