Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Korsør Biograf Teater...

Cookie og Privatlivspolitik

Korsør Biograf Teater bestræber sig på hele tiden at følge gældende lovgivning. Det gælder også reglerne i persondataloven og persondataforordningen, og det er vigtigt for os, at dine personoplysninger behandles sikkert og trygt.
Når du bestiller billetter hos os eller tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, modtager vi en række personoplysninger om dig. Vi er derfor i henhold til persondataloven og persondataforordningen forpligtet til at give dig en række oplysninger.
Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes.
Oplysningerne kan du finde under punkterne nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Korsør Biograf Teater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Korsør Biograf Teater ApS
Jens Baggesens Gade 17
4220 Korsør
CVR-nr.: 16527939
Telefon: 58370362
Mail: mail@korsoer-bio.dk 

2. Cookies

Hvad er en ”cookie”?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer/smartphone/tablet når du besøger en hjemmeside. Cookies anvendes til mange formål, da en hjemmeside kan læse indholdet fra en cookie når du genbesøger hjemmesiden. Cookies udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet (som f.eks. en virus) og cookies får ikke adgang til programmerne på din computer/smartphone/tablet.
Hvilke typer af cookies findes der?
Der findes overordnet tre typer af cookies:

 • En ”session cookie”, som kun findes, mens du er på en hjemmeside og som slettes, så snart du forlader hjemmesiden.

 • En ”persistent cookie”, som bliver gemt på din computer/smartphone/tablet i en længere periode.

 • En ”3. parts cookie”, som sættes af en anden end ejeren af en hjemmeside og som typisk også gemmes i længere tid.

"Session cookie"
Denne ”lever” kun, mens du er aktiv på vores hjemmeside.

"Persistent cookie"
I nogle tilfælde kan hjemmesiden vælge at gemme information i relation til dit besøg i længere tid.

"3. parts cookie"
Hvis en hjemmeside som vores gør brug af eks. Google Analytics, Youtube eller Facebook ”like knapper”, så vil der typisk blive gemt en 3. parts cookie fra det pågældende firma. Det betyder, at besøger du først en hjemmeside med en Facebook like knap og derefter en anden hjemmeside med Facebook like knap, så kan Facebook nu via denne 3. parts cookie følge din færden mellem de to hjemmesider.

Anvendelse af cookies

Cookies anvendes til at gemme dine loginoplysninger til dit køb og din bestilling (men kun hvis du tilvælger det ved at sætte kryds i afkrydsningsfeltet) samt sessioncookies for at du kan købe og bestille billetter.

Tekniske session/persistent cookies
korsoer-bio.dk benytter sig af en række tekniske session og persistent cookies, som har til formål at få hjemmesiden til at fungere. Vi gemmer bl.a. dine indstillinger for cookies i en persistent cookie. Disse tekniske cookies gemmer ikke persondata om dig og de kan ikke tilgås af tredjepart. Derfor har du ikke mulighed for at fravælge disse.

YouTube
På korsoer-bio.dk benytter vi YouTube som video-streaming-tjeneste til visning af videoer på nogle af vores sider. Besøger du en af de sider, hvor en video er placeret, vil YouTube ikke i første omgang sætte en cookie. Først når du klikker afspil på en video, sætter streaming-tjenesten cookies med information om afspilningen. Korsør Biograf Teater har ingen indflydelse på indholdet og brugen af disse cookies. Såfremt du fravælger cookies, kan der ikke afspilles videoer fra YouTube!

Google Analytics
På korsoer-bio.dk benytter vi Google Analytics til indsamling af statistik med det formål at forbedre brugen af vores hjemmeside. Google Analytics indsamler data om hvilke sider du besøger, hvor længe du opholder dig på siden, hvilken browser du anvender mv. Vi sender ikke direkte personoplysninger til Google som en del af denne statistik, men Google modtager og behandler din IP adresse, som i visse tilfælde også betragtes som en personoplysning.

Facebook
På korsoer-bio.dk benytter vi Facebook til markedsføring. Det betyder, at vi har indsat kode på hjemmesiden, som videregiver information om din adfærd på hjemmesiden til Facebook. Hvis du er logget ind hos Facebook i den browser, du anvender, vil Facebook knytte denne adfærd sammen med din personlige profil på Facebook. Formålet med at give disse oplysninger til Facebook er at kunne vise dig lignende indhold og markedsføring på Facebooks platforme, herunder også Instagram. Facebook får således adgang til adfærdsdata, som de benytter til profilering af dig på deres platforme.

OK eller nej tak til cookies ved første besøg

Første gang du besøger korsoer-bio.dk mødes du af en popup boks med følgende information om vores brug af cookies og vores privatlivspolitik:

”Med besøget på vores hjemmeside accepterer du vores cookie og privatlivspolitik.  
OK, det er i orden / Mere info”

Klikker du på ”Ok, det er i orden”, accepterer du vores brug af cookies til at indsamle statistik for at forbedre brugervenligheden på siden. Du kan altid vende tilbage til vores privatlivspolitik ved at følge linket nederst på siden.
Hvis du vil undgå, at siden sætter cookies, skal du slå cookies fra i din browsers internetindstillinger. Vælger du at slå cookies, kan der være funktionaliteter på siden, der ikke fungerer optimalt.
Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, vil hjemmesiden måske ikke fungere optimalt.
Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere eller enheder, skal du slette cookies i/på dem alle.

Vi respekterer "Do Not Track"

I langt de fleste browsere, kan man tilvælge en "Do Not Track" indstilling. Hvis denne er aktiveret, så sender browseren en besked til hjemmesiden om, at man ikke ønsker at blive registreret. Hvis du har slået denne indstilling til i din browser, vil alle 3. parts cookies på hjemmesiden være slået fra. Dette gælder for YouTube, hvorfor videoer ikke kan afspilles. Du kan altid aktivere cookies på denne side, hvilket vi betragter som samtykke, som går forud for browserens "Do Not Track" indstilling for den pågældende 3. parts cookie.

Kontakt os

Brug af cookies på korsoer-bio.dk sker inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning samt i overensstemmelse med Cookiebekendtgørelsen og Databeskyttelsesloven. Hvis du vil vide mere om vores generelle håndtering af personoplysninger, kan du læse mere i vores privatlivspolitik. Skulle du have spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os.

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit køb eller reservation af biografbilletter via vores billetsystem. Indhentningen er nødvendig for, at vi kan bekræfte og identificere dit køb eller reservation.

Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Hvis du har tilmeldt dig et nyhedsbrev, hviler vores behandling af dine personoplysninger på dit samtykke. Retsgrundlaget i sådanne tilfælde er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun personrelaterede oplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer, mailadresse og fysisk adresse. Vi indhenter aldrig personfølsomme oplysninger om dig.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til ebillet.dk, som vi bruger som databehandlere, og som vi har indgået databehandleraftaler med.

Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du har købt eller reserveret en billet via vores billetsystem, bliver dine oplysninger slettet 5 år efter, at du har set forestillingen.

Hvis du har modtaget nyhedsbreve fra os, vil oplysningerne om dig blive slettet, når du framelder dig nyhedsbrevet.

7. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5

 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. Retten til at trække et samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger, hviler på et samtykke fra dig. Det gør sig gældende, hvis du modtager nyhedsbreve fra os. Samtykket kan tilbagetrækkes ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, får det først virkning fra det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke. Det påvirker altså ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger indtil da.

10. Overførelse til tredjeland, herunder internationale tjenester

Som anført under pkt. 4, vil vi, hvis du er medlem af en kundeklub eller har samtykket til nyheds- breve, undertiden benytte mailsystemer, f.eks. MailChimp, til udsendelse af nyhedsbreve.

Ved brug af f.eks. MailChimp overfører vi dine oplysninger til en modtager udenfor EU/EØS.
MailChimp har vi dog en databehandleraftale med, og MailChimp overholder retningslinjerne i henhold til EU-U.S. Privacy Shield, som EU-kommissionen har vurderet til at have tilstrækkelig og tilsvarende sikkerhed, som reglerne i persondataforordningen.
Andre mailsystemer, som er placeret i tredjelande, vil kun blive benytte, hvis de kan opfylde de samme krav som MailChimp.

11. Øvrige oplysninger

Dine oplysninger bliver ikke udsat for profilering eller automatisering, og vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.